Cursussen Warmtepompen

Overige cursussen:

Verplichte certificering warmtepompen per 1 oktober 2014

Per 1 oktober 2014 is er een certificering geldend voor het installeren van kleine warmtepompen. Dit vloeit voort uit de AMvB Bodemenergie die per 1 juli 2013 van kracht is.
Lees het hele artikel op de website van het Nederlands Platform Warmtepompen

Nieuws

Op de hoogte blijven van Warmtepomp nieuws en de cursussen?

Leergang Warmtepompen

De leergang is opgebouwd uit vijf  verschillende cursussen die, afhankelijk van de complexiteit, 1 tot 3 dagen duren.
U  kunt zelf bepalen welke cursus het meest geschikt is voor u, afhankelijk van het soort warmtepompsysteem waar u mee werkt.

Onder druk van de stijgende energiekosten en de toenemende vraag naar duurzame energiesystemen, is er steeds meer vraag naar warmtepompen in zowel de woning- als utiliteitsbouw.
Voor het ontwerpen en realiseren van goede warmtepompsystemen is actuele kennis van zaken onontbeerlijk. De technische ontwikkelingen gaan immers snel.
Voor het verkrijgen van de benodigde kennis op het gebied van het ontwerpen en installeren van warmtepompsystemen, is op initiatief van OTIB de Leergang Warmtepompen ontwikkeld.
Hieraan hebben meegewerkt: ISSO, DWA installatie- en energieadvies, Uneto-VNI, Kenteq en Stichting Warmtepompen (thans DHPA en Warmtepomp Academy).

De cursussen zijn ontwikkeld rond de in dit kader beschikbare ISSO richtlijnen op het gebied van warmtepompen, te weten ISSO publicaties 72, 80, 81 en 98. Verder is bij de ontwikkeling van de leergang gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis en ervaring bij de fabrikanten, ontwerpers/adviseurs en installateurs. Hiermee kennen de cursussen een duidelijke praktijkgerichte benadering van de materie op basis van een gedegen theoretische onderbouwing.